Wie zijn wij?

Stichting Rock & Read is ontstaan vanuit een initiatief van Rotaryclub Groningen Zuid. 

De Rotaryclub Venlo Maas en Peel heeft voor de inspiratie gezorgd, omdat zij alle vele jaren een soortgelijke beurs organiseren met mooie opbrengsten voor goede doelen. De stichting bestaat niet per definitie uit Rotaryleden, er helpen ook veel mensen mee die niet lid zijn van een Rotary club.


Stichting Rock & Read heeft de ambitie de komende jaren de beurs een substantiële bijdrage te laten leveren aan goede doelen in Noord Nederland die zich onder andere met laaggeletterdheid bezig houden. Middels de inzameling en doorverkoop van tweedehands boeken en platen probeert Stichting Rock & Read in haar doelstellingen te voorzien.


Stichting Rock & Read heeft geen winstoogmerk. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter Foppe ten Broek

Penningmeester Pieter Lettinga

Secretaris Sander de Brabander

Wilt u meer over ons weten, neem dan contact met ons op via emailadres info@rockandread.nl


Het bestuur en de vrijwilligers werkzaam voor de stichting ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte kosten tijdens de uitoefening van hun functie. Er wordt geen gebruik gemaakt van betaalde krachten.  


Stichting Rock & Read is opgericht in 2022 en staat geregistreerd onder RSIN 864072417. De stichting heeft een ANBI-status bij de belastingdienst. 

Jaarlijks zal via deze website een jaarverslag worden gepubliceerd, dit zal voor de eerste keer in 2023 plaatsvinden over het jaar 2022.


Laaggeletterdheid


Wist u dat er In Nederland zo’n 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen.
Dat is 18% van alle mensen in Nederland. Dus ongeveer 1 op de 6 mensen.

sponsoren en donaties


Sponsoren

BerryFisk Brandagency

Mediacentrale Groningen

Zalsman Groningen

Gjaltema Groep

Kringloop Plus Groningen

Waarborg Vastgoed

HUSA Logistics

Hettema verhuur

UNP accountants adviseurs


Donaties

Wij proberen onze kosten zo laag mogelijk te houden om zoveel mogelijk te kunnen doneren. Help ons met jouw inzet, geld of met goederen. Wilt u helpen, neem dan contact met ons op via emailadres info@rockandread.nl


Goede doelen

Projecten voor laaggeletterdheid in Noord Nederland.


Jaarverslagen

download Jaarverslag 2022